Mocht je ooit eens een enquete tegenkomen in je email of op internet, doe dan NOOIT mee!
Waarom niet?
Omdat dit een loze enquete is met als enige doel dat verschillende bedrijven, die deze ingevulde enquetes krijgen als je hem invult, contact met je kunnen opnemen met de vraag of er producten zijn uit die enquete waarin je wellicht geïnteresseerd bent.
Lees mijn ervaring:

Één zo’n bedrijf is Naturpost. Die bellen je op met de vraag of ze je een vrijblijvend kado- danwel informatiepakket over voedingssupplementen zoals vitaminepillen e.d. kunnen sturen. Dit kost je alleen de verzend- en administratiekosten van ongeveer € 3,95. Doe het NIET! Weiger direct aan de telefoon hun producten, hang op, geef nog liever door dat je adresgegevens niet meer kloppen en geef ze geen nieuwe! Wat doen ze dan namelijk: ze sturen netjes het proefpakket of je het wilt of niet, met de acceptgiro van € 3,95. Achterop deze acceptgiro staat echter in kleine lettertjes dat je (samengevat):
– automatisch vervolgzendingen accepteert met het welkomstgeschenk mits je binnen 10 dagen opzegt.
– je zendingen niet kan retourneren gezien de aard van het product.
– je verplicht bent vervolgzendingen te betalen.

Ook al zeg je af, ook al stuur je terug, ze sturen je TOCH een vervolgpakket met een rekening. Als je die niet betaald krijg je een aanmaning dan een inkassobureau op je dak. Dit is echter bluf, omdat ze nooit kunnen aantonen dat jij een overeenkomst bent aangegaan voor toezending van meerdere pakketjes. Maar de brieven van het inkassobureau zijn redelijk intimiderend, trap er echter niet in! Hier enkele topics erover op het TROS Radar forum:

Tros Radar Topic over Naturpost nr. 1
Tros Radar Topic over Naturpost nr. 2
Tros Radar Topic over Naturpost nr. 3
Tros Radar Topic over Naturpost nr. 4
Tros Radar Topic over Naturpost nr. 5

Er wordt gezegd in deze topics: stuur ze een aangetekende brief met daarin vermeld dat je geen overeenkomst met ze bent aangegaan, dat je hun vermeende overeenkomst met jou betwist, dat je ongevraagd pakketjes hebt ontvangen, of rekeningen hebt gekregen zonder ooit een pakketje te hebben gezien (nog beter), en dat zij maar moeten aantonen dat jij een overeenkomst bent aangegaan. Teken echter NIET met een handtekening, maar type je naam, want daar kunnen ze weer documenten mee vervalsen!
Nou las ik op internet het volgende:

Aangetekende brieven worden nogal eens beschouwd als een wondermiddel, en worden zelfs geadviseerd door de politie en de Consumentenbond.
Het versturen van een aangetekende brief aan malafide bedrijven is echter zinloos!
Het kost alleen ú geld en tijd, en u bereikt er niets mee.
Ook al wordt een aangetekende brief in ontvangst genomen, dan nog hebt u geen garantie dat hij gelezen wordt en dat er aan uw wensen wordt voldaan.
Een aangetekende brief kan echter ook geweigerd worden. U krijgt hem dan terug en uw geld en moeite is tevergeefs geweest.
Een aangetekende brief aan een postbus is nog minder zinvol. Als de brief niet afgehaald wordt, dan blijft hij drie weken liggen voordat u hem terugkrijgt.
Voor een aangetekende brief moet worden getekend, en het kan zijn dat degene die de postbus leegt geen tekeningsbevoegdheid heeft.
Een aangetekende brief kost u € 5,75, en voor dat bedrag kunt u bijna 15 gewone brieven versturen!
Een aangetekende brief met ontvangstbevestiging kost € 6,75.
Als het bedrijf een antwoordnummer heeft, kunt u dat gebruiken en kost het u helemaal niets.
Brieven met een antwoordnummer komen altijd binnen. Want daar hebben zowel de Post als de geadresseerde belang bij.

Emailen met Naturpost hielp opeens ook niet meer, ik kreeg alles terug… Verdacht zeg… E-mail gewijzigd… Maar mijn tip: betaal niks, geen rooie cent, en als puntje bij paaltje komt, en ze blijven dreigen met hun inkassobureau (dat gewoon een bedrijf is van Naturpost zelf), dan zullen ze het nooit zover laten komen dat ze iemand voor de rechtbank slepen, want ze hebben geen poot om op te staan.

Ik heb mijn beklag gedaan bij verschillende instanties:
TROS Radar
Vara Kassa
De Ombudsman
het Juridisch Loket
Consumenten TV
ConsuWijzer.nl

Een brief van een mede-gedupeerde:

Geachte heer, mevrouw,

In navolging op eerdere emails ontvang ik nog steeds aanmaningen
betreffende ongewenste zendingen. Volgens mijn Juridisch Adviseur hoef ik niks te betalen omdat er geen sprake is van een overeenkomst. Dreigen met een aanmaning en incassobureau zal tot niets leiden, want om een incasso inbaar te maken (via bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder) moet deze eerst voorgelegd worden aan een kantonrechter. Een kantonrechter wil daarbij inzage in alle stukken, met name in de overeenkomst, die er dus niet is.

Nu ben ik op het Internet eens gaan zoeken naar Naturpost en kom ik erachter dat jullie al enige tijd bezig zijn met dit soort praktijken.

Er zijn veel mensen gedupeerd door jullie.
Tevens heb ik ook deze klacht bij consuwijzer neergelegd. Dit is gewoon te gek voor woorden!
Ik wil per direct een bevestiging van jullie ontvangen dat verzonden nota’s gecrediteerd worden. En daarna eis ik dat jullie op geen enkele mogelijke manier nog contact met mij zoeken.

Hoogachtend, …

Ten slotte nog een passage uit het Burgerlijk Wetboek:

Burgerlijk Wetboek 7 (BW7)
Artikel 7 | BW7, Boek 7, Titel 1, Afdeling 1
1.
Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.

2.
De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing.

3.
Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1–2, de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender.

4.
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het verrichten ten behoeve van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze opgedragen dienst die niet een financiële dienst is.

Ik heb een soortgelijke brief zoals hierboven genoemd is gemaild naar hun nieuwe emailadres: info-naturpost@mctell.nl, dat gelukkig wel klopte, en de volgende reactie gekregen:

Geachte mevrouw/heer,
Bij deze laten wij u weten dat u geen facturen meer gaat ontvangen. Vanaf heden heeft u geen openstaande rekeningen meer bij ons. Hopende u hiermee van dienst te kunnen zijn. Met vriendelijke groet, Klantenservice Naturpost

Aan de aanhef zie je al dat ze gewoon een standaard mailtje klaar hebben voor mensen die voet bij stuk houden. Uiteindelijk toch mijn gelijk gekregen, een hoop besodemieterij dus. Weer wat geleerd en hopelijk een boel mensen behoed van zulke oplichterspraktijken. Denk dus even na voordat je enquetes invult of telefoontjes aanneemt van bedrijven die je iets willen aanbieden. Bespaart een boel gezeur en ellende.

Deel dit met je vrienden:
  • Print
  • Hyves
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Add to favorites